ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


รายละเอียดงาน

 • จัดทำ Invoice ซื้อ-ขาย
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย (ภ.พ.30) ในแต่ละเดือน
 • จัดทำเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการชำระเงิน
 • จัดทำเอกสารและคำนวณต้นทุนสินค้าประเภทนำเข้า
 • จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
 • จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆประจำปี
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปีจบการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Office Excel ได้ และสามารถนำสูตรต่างๆประยุกต์ใช้ให้ง่ายต่อการทำงานได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเบื้องต้น
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • โบนัส ประจำปี
 • วันหยุดราชการ วันหยุดประจำปี
 • ฟิตเนส ออกกำลังกาย โซนกีฬา ตีปิงปอง
 • ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:30 - 17:30 น.
 • บรรยากาศทำงานก็มีความเป็นกันเองอยู่กันแบบครอบครัว

ติดต่อ

 • คุณแบงค์ 099-909-8997